Boekhouding en fiscaliteit

Fraxinus B.F.

 • FRAXINUS B.F. BVBA
 • T: + 32 (0) 52/ 35 16 11
 • Droeshoutstraat 88 B1
 • F: + 32 (0) 52/ 35 05 83
 • 1745 Opwijk
 • BE 0477.087.867

Starters

Startvoorwaarden

Om te beginnen met een eigen zaak zijn er een aantal vereisten waaraan voldaan moet worden. In de eerste plaats zijn er een aantal algemene vereisten. Je moet bijvoorbeeld minimum 18 jaar zijn, bekwaam zijn en een bewijs van kennis van bedrijfsbeheer kunnen voorleggen.

Maar voor sommige beroepen komt er meer bij kijken. We denken hierbij vooral aan bepaalde vergunningen, bijkomende uitoefeningsvoorwaarden, registraties, enzovoort. We geven je hier een eerste overzicht van deze voorwaarden.

 • Bewijs van kennis van bedrijfsbeheer
  Voor de meeste beroepen is er een bewijs van kennis van bedrijfsbeheer vereist. Als bewijs hiervan gelden onder andere een getuigschrift bedrijfsbeheer, ieder diploma van het hoger onderwijs, bepaalde internationale getuigschriften, ... . Naast de ondernemer zelf kan ook de echtgeno(o)t(e), samenwonende partner of diegene die het dagelijks bestuur uitoefent in de onderneming dit bewijs leveren.
 • Bewijs van beroepskennis
  Voor een bepaald aantal gereglementeerde beroepen is er naast het bewijs bedrijfsbeheer, ook een bewijs van beroepskennis nodig. Om deze laatste te bewijzen volstaan doorgaans de voor dat beroep vereiste diploma's of getuigschriften.

Inschrijving in de Kruispuntbank

De startende zelfstandige moet zijn onderneming inschrijven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen. Daar krijgt men een uniek ondernemingsnummer.

Openen van een zichtrekening

Als zelfstandig handelaar of vakman moet men een zichtrekening hebben bij een in BelgiŽ gevestigde bank, spaarkas of bij de Post. De rekening moet op diens naam staan.

Het nummer van deze rekening en de naam van de financiŽle instelling moeten worden vermeld op alle facturen, brieven, bestelbons, enzovoort.

Inschrijving bij de BTW

Zodra men is ingeschreven in de Kruispuntbank moet de onderneming nog worden ingeschreven bij de BTW. Het ondernemingsnummer doet dan dienst als BTW nummer.

Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds

Als zelfstandige, in hoofd- ťn bijberoep, moet men zich ook aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Dit fonds int de sociale bijdragen die dienen betaald te worden en zorgt ervoor dat de uitkeringen correct gebeuren. De aansluiting moet gebeuren binnen de 90 dagen na het starten van de zaak.

Aansluiting bij een ziekenfonds

Om in orde te zijn met de ziekteverzekering is een ondernemer verplicht zich aan te sluiten bij een ziekenfonds. Is die al aangesloten (dit is meestal het geval) dient hij een wijziging van zijn statuut te melden.

Extra formaliteiten voor vennootschappen

In geval van een vennootschap gelden een aantal extra verplichtingen.

Een vennootschap wordt opgericht met een notariŽle akte. Er moeten dus statuten opgemaakt worden, die worden neergelegd bij de notaris. Die zorgt voor publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad. De notaris kan de oprichtingsakte pas opstellen nadat hij een bankattest heeft ontvangen. Dit bankattest geeft aan dat het vereiste oprichtingskapitaal gestort werd.

Als u een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opricht, moet u bovendien een financieel plan opmaken en overmaken aan de notaris. Bij een failissement binnen de drie jaar na oprichting kan de rechter dit financieel plan opvragen. Als dan blijkt dat u onvoldoende maatschappelijk kapitaal voorzag, kan de beperkte aansprakelijkheid opgeheven worden. Bij een V.O.F., een gewone Comm. Venn. en een CVOA volstaat een onderhandse akte. U moet in dat geval wel zelf zorgen voor de publicatie van de statuten.

Extra formaliteiten bij aanwerving van personeel

Bij het aanwerven van personeel dient de werkgever aan een aantal verplichtingen te voldoen:

 • Aanvragen van een aansluitingsnummer bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
 • Afsluiten van een verzekering arbeidsongevallen
 • ...

Bijkomende verzekeringen en pensioen

In vergelijking met het sociaal zekerheidsstelsel voor werknemers en ambtenaren is het sociaal statuut der zelfstandigen slechts een minimumstelsel. Daarom wordt aangeraden zich aanvullend te laten verzekeren.

Klaar voor de start!

Na de formaliteiten is men in principe klaar om van start te gaan! Naast deze verplichtingen zijn er echter ook zaken die, voor de goede start te waarborgen, best even worden uitgespit. Hoewel het niet altijd verplicht is, raden wij aan een ondernemingsplan op te stellen om de haalbaarheid van de zaak te onderzoeken. Dit zal ook het verkrijgen van krediet bij een financiŽle instelling vergemakkelijken. Ook kunnen heel wat problemen voorzien worden en zelfs voorkomen. Het vraagt wel wat werk, maar het loont zeker de moeite.