Boekhouding en fiscaliteit

Fraxinus B.F.

 • FRAXINUS B.F. BVBA
 • T: + 32 (0) 52/ 35 16 11
 • Droeshoutstraat 88 B1
 • F: + 32 (0) 52/ 35 05 83
 • 1745 Opwijk
 • BE 0477.087.867

Nieuws

1-5-2016

Persoonlijke aangifte aanslagjaar 2016 - inkomsten 2015

 • Overzicht nodige documenten bij het invullen van de belastingaangifte

  Praktisch
  · Indien mogelijk het aanslagbiljet van vorig jaar (Aanslagjaar 2015 - inkomsten 2014)
    
  U heeft een gezin
  · Het huwelijkscontract (dit is niet nodig indien u onder het wettelijk stelsel bent gehuwd en geen clausules hebt bedongen)
  · Alle gegevens over uw gezin: uw burgerlijke staat en de naam en geboortedatum van de personen ten laste van uw gezin

  U heeft een eigendom dat u al dan niet verhuurt
  · Kadastraal inkomen (o.a. af te lezen van het aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing)
  · Eventuele huuropbrengsten van gebouwen en gronden die de huurder gebruikt voor het uitoefenen van zijn beroep

  Uw inkomen
  · Loonfiches van beide echtgenoten:
     - 281.10
     - 281.20
     - 281.25
     - 281.30
     - 281.50
  · Bewijs van vakantiegeld ontvangen in 2014 (enkel voor arbeiders!)
  · Fiches van uitkeringen en vergoedingen voor:
     - werkloosheid: fiche 281.13
     - ziekte en invaliditeit: fiche 281.12 en 281.14
     - arbeidsongevallen: fiche 281.14 en 281.16
     - beroepsziekten: fiche 281.14 en 281.16
     - pensioenen: fiche 281.11
     - andere vervangingsinkomsten: fiche 281.18
     - brugpensioenen: fiche 281.17
     - renten en omzettingsrenten: fiche 281.11 en 281.14
     - inkomsten uit pensioensparen: fiche 281.15
     - syndicale premies
  · Onderhoudsgeld (zowel wat ontvangen als wat betaald werd) en naam en adres van de begunstigde


  U doet aan pensioensparen of heeft een levensverzekering
  · Bewijzen of attesten van betaalde bijdragen voor aanvullend pensioen of levensverzekering
  · Attesten van pensioensparen of van de aankoop van aandelen van de werkgever

  U heeft een lening
  · Fiscaal attest van hypothecaire leningen:
     - ging de lening vorig jaar in: het basisattest voor belastingvermindering en het
       attest dat het bedrag van de intresten en de aflossing of wedersamenstelling
       van de kapitalen vermeldt
     - ging de lening vroeger in: het attest dat het bedrag van de intresten en de
       aflossing of wedersamenstelling van kapitalen vermeldt
     - ging de lening in vóór 1.1.1989, dan moet u ook met zekerheid weten of uw 
       woning beschouwd werd als sociale of als middelgrote woning. Vraag dit
       desnoods aan de hypotheekmaatschappij
     - het oorspronkelijk geleend bedrag
     - wanneer werd de leningsakte getekend?
  · Voor leningen die geherfinancierd werden, alle documenten in verband met de nieuwe lening en cijfergegevens in verband met de oorspronkelijke lening.

  Andere attesten
  · Attesten van giften aan erkende instellingen
  · Bedrag en datum van eventuele voorafbetalingen
  · Attest van betaalde kosten voor oppas van kinderen jonger dan 12 jaar
  · Attest van gedane uitgaven voor PWA- en dienstencheques

  U heeft energiebesparende investeringen gedaan
  · Facturen, attesten en betalingsbewijzen van uitgaven voor dakisolatie, een milieuvriendelijke wagen of uitgaven ter beveiliging tegen inbraak of brand. ...